start two condition necessary for a Solid to floot in a liquid​

Question

start two condition necessary for a
Solid to floot in a liquid​

in progress 0
Thiên Di 1 year 2021-09-01T09:01:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T09:02:34+00:00

  Answer:

  gncgtcedsa rjudh

  Explanation:

  dddfcdgfdh urged s gn bf hsdvgjdj

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )