Solve for x X/3 -2 C. X -18

Question

Solve for x
X/3 -2
C. X -18

in progress 0
Thái Dương 2 months 2021-07-23T01:10:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-23T01:12:40+00:00

    Answer:

    i actuaaly dont know im sorry

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )