soạn Hoàng Lê Nhất thống chí Tự soạn không tham khảo Yêu cầu soạn đầy đủ Soạn gấp hộ ạ !! ( không cần trả lời câu hỏi trong sgk )

Question

soạn Hoàng Lê Nhất thống chí
Tự soạn không tham khảo
Yêu cầu soạn đầy đủ
Soạn gấp hộ ạ !!
( không cần trả lời câu hỏi trong sgk )

in progress 0
Acacia 3 weeks 2021-08-30T21:07:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:09:06+00:00

  Ráng mà nhìn =))

  soan-hoang-le-nhat-thong-chi-tu-soan-khong-tham-khao-yeu-cau-soan-day-du-soan-gap-ho-a-khong-can

  0
  2021-08-30T21:09:14+00:00

  I. Đọc, tìm hiểu chung văn bản

  1. Tác giả:

  – Là nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai ( Hà Nội)

  – Là dòng họ danh gia vọng tộc, có nhiều tiến sĩ văn chương lối lạc

  – Hai tác giả chính: Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du

  2. Đọc, tìm hiểu văn bản

  a) Đọc, hiểu chú thích

  – Tóm tắt hồi 14

   Được tin quân Thanh sang xâm lược, vua Lê Thụ Phong, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế sau đó hành quân ra Bắc dẹp giặc.

   Ngày 29 tháng chạp ra đến Nghệ An ông cho tuyển bộ quân lính, mở rộng cuộc duyệt binh, ra lời dụ lính kêu gọi tinh thần đoàn kết yêu nước chống giặc của quân sĩ

   Ngày 30 đến Tam Điệp ( Ninh Bình ) ông định công đinh tội hai tướng Sở, Lâm cho quân ăn tết trước hẹn ngày 7 vào Thăng Long ăn mừng

   Ngày 5 tháng riêng nghĩa quân hạ được đồn Ngọc Hồi, quân Thanh đại bại, vua Lê Chiêu Thống bỏ chạy theo Tôn Sĩ Nghị gặp nhau trên cửa ảu chảy nước mắt mà oán hận.

  b) Tác phẩm

  – Xuất xứ: Trích tác phẩm “ Hoàng Lên Nhất Thống Trí” 

  – Thể loại: Chí 

  – PTBĐ: Tự sự, miêu tả, biểu cảm

  – Ngôi kể: thứ 3

  ND hồi 14: viết về sự kiện vua Quang Trung đại phá quân Thanh

  – Bố cục: 3 phần

  + Phần 1: “ Từ đầu… Mậu Thân (1788) “ ( Nguyễn Huệ chuẩn bị kéo quân ra Bắc) 

  + Phần 2: “ Tiếp…  kéo vào thành” 

  ( Chiến thắng lẫy lừng trong trận đại phá quân Thanh)

  + Phần 3 : “ Còn Lại “ ( Sự đại bại của quân Thanh và số phận của vua Lê Chiếu Thống )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )