Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngắn 12 dòng,kh chép mạng=câu trlhn dài hơn 12 dòng = 1 sao mỗi câu là 2 dòng nha 60 điểm á mik cần gấp lắ

Question

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
ngắn 12 dòng,kh chép mạng=câu trlhn
dài hơn 12 dòng = 1 sao
mỗi câu là 2 dòng nha
60 điểm á mik cần gấp lắm!

in progress 0
Thiên Ân 4 days 2021-07-22T01:25:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T01:27:28+00:00

  Vy gửi bạn

  Ko thể 12 dòng đc bn ạ

  soan-bai-tinh-than-yeu-nuoc-cua-nhan-dan-ta-ngan-12-dong-kh-chep-mang-cau-trlhn-dai-hon-12-dong

  0
  2021-07-22T01:27:34+00:00

  câu1

  – Bố cục: ba phần.

  – Dàn ý:

  + Mở bài (Từ “Dân ta…” đến “kẻ cướp nước”). Nêu vấn đề nghị luận: Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là một sức  mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược.

  + Thân bài (Từ “Lịch sử…. đến “lòng nồng nàn yêu nước”). Chứng minh tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộc  kháng chiến hiện tại.

  + Kết bài (Từ “Tinh thần… ” đến hết): Nhiệm vụ của Đảng là phải làm cho tinh thần yêu nước của dân được phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.

  câu2

  Để chứng minh cho nhận định:

  “Dân ta có một lòng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng biểu hiện tinh thần yêu nước trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc trong lịch sử và hiện tại. Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước là những biểu hiện trong cuộc kháng chiến hiện tại. Do đó ở phần nội dung, tác giả đã nêu dẫn chứng cụ thể về những việc là hành động của mọi giới, mọi tầng lớp trong nhân dân. Đồng thời, tác giả cũng đi từ lời nhận xét bao quát đến những dẫn chứng cụ thể.

  Câu 3

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )