số tuổi của 2 mẹ con là 40 tuổi . tuổi con bằng 2/3 tuổi mẹ .tính tuổi mẹ và tuổi con

Question

số tuổi của 2 mẹ con là 40 tuổi . tuổi con bằng 2/3 tuổi mẹ .tính
tuổi mẹ và tuổi con

in progress 0
Thiên Ân 5 months 2021-05-04T20:41:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T20:42:40+00:00

  Đây là bài toán tổng tỉ

  Giải

  Số tuổi của mẹ là 40:(2+3)x3=24(tuổi)

  Số tuổi của con là 40-24=16(tuổi)

  Đáp số Mẹ 24 tuổi

              Con 16 tuổi 

   

  0
  2021-05-04T20:42:52+00:00

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `2+3=5` phần

  Số tuổi mẹ là:

  `40:5xx3=24` tuổi

  Số tuổi con là:

  `40-24=16` tuổi

  Đáp số: `24` tuổi, `16` tuổi.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )