Số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà là 346 quả,tỉ số của trứng gà và trứng vịt là 3/2.Tính số trứng mỗi loại

Question

Số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà là 346 quả,tỉ số của trứng gà và trứng vịt là 3/2.Tính số trứng mỗi loại

in progress 0
Khang Minh 9 months 2021-04-21T17:06:47+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T17:07:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhiều hơn 346=> hiệu số trứng là 346

  Số trứng vịt là:

  346:(3-2)x3=1038(quả)

  Số trứng gà:

  1038-346=692(quả)

   

  0
  2021-04-21T17:08:36+00:00

    Coi số trứng gà là : 3 phần

          Số trứng vịt là : 2 phần

      Số trứng vịt là :

       346 : ( 3 – 2 ) x 2 = 692 ( quả )

     Số trứng gà là :

       346 + 692 = 1038 ( quả )

                     Đáp số : Trứng vịt : 692 quả

                                   Trứng gà : 1038 quả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )