so sánh văn bản Lão Hạc và tức nước vỡ bờ

Question

so sánh văn bản Lão Hạc và tức nước vỡ bờ

in progress 0
Dulcie 1 year 2021-08-23T20:38:40+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T20:39:58+00:00

  Đáp án:

  * Giống nhau:

  – Đều ở xã hội cũ ( Xã hội phong kiến )

  * Khác nhau:

  – Chị Dậu ở bài ” Tức nước vỡ bờ ” thì sẵn sàng đứng dậy đấu tranh chống xã hội cũ ( Xã hội phong kiến )

  – Lão Hạc ở bài ” Lão Hạc ” thì chịu số phận thấp hèn trong xã hội cũ ( Xã hội phong kiến ) đã tìm đến cái chết để kết thúc đời mình.

  Vừa mới học xong :)))

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~

  @quynhchik852

  0
  2021-08-23T20:40:02+00:00

  Văn bản “Lão Hạc” và văn bản “Tức nước vỡ bờ ” đều có một điểm chung là nói về cuộc sống của những người nông dân trước cách mạng tháng 8 . Cuộc sống của những người lao động chân tay nhưng lại luôn bị coi là đáy của xã hội bấy giờ . Đều là phê phán xã hội bất công .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )