. So sánh tục ngữ với thành ngữ ở các phương diện sau và cho ví dụ: Phương diện so sánh Tục ngữ Thành ngữ Về cấu tạo Về nội dung, ý nghĩa Về giá trị

Question

. So sánh tục ngữ với thành ngữ ở các phương diện sau và cho ví dụ:
Phương diện
so sánh Tục ngữ Thành ngữ
Về cấu tạo
Về nội dung,
ý nghĩa
Về giá trị sử
dụng
Ví dụ

in progress 0
Yến Oanh 7 months 2021-07-15T22:11:32+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T22:12:46+00:00

  Sự khác nhau : Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý (ví dụ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng); còn thành ngữ chỉ là một cụm từ, một thành phần câu, diễn đạt một khái niệm có hình ảnh (ví dụ: Mẹ tròn con vuông). Nội dung của tục ngữ thuộc về đúc rút những kinh nghiệm đời sống, kinh nghiệm lịch sử – xã hội của nhân dân (ví dụ: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống; Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm). Thành ngữ lại mang tính biểu trưng, khái quát và giàu hình tượng nên thường dùng nghệ thuật tu từ ẩn dụ hoặc nghệ thuật tu từ hoán dụ. Chẳng hạn “Chân cứng đá mềm”. Chính vì vậy, thành ngữ dễ gây được ấn tượng mạnh mẽ với người nghe, người đọc, hiệu quả biểu đạt và biểu cảm rất cao nên nhân dân thường dùng xen vào lời ăn tiếng nói (ví dụ: Tôi chúc anh đi “chân cứng đá mềm”)… Một điểm đáng chú ý nữa là, tục ngữ thường dùng độc lập, vì nó là một câu và diễn đạt một ý trọn vẹn. Chẳng hạn, người ta thường nhắc nhau: “Lờì nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Còn thành ngữ mới chỉ là một cụm từ, nên người ta thường dùng xen trong câu nói. Chẳng hạn: “Chúng ta không nên “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. 2/.Sự giống nhau giữa thành ngữ và tục ngữ là ở chỗ cả hai đều là những sản phẩm của sự nhận thức của nhân dân về các sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan, đều chứa đựng và phản ánh tri thức của nhân dân.

  0
  2021-07-15T22:13:26+00:00

  So sánh tục ngữ với thành ngữ ở các phương diện sau và cho ví dụ:

  Phương diện so sánh Tục ngữ Thành ngữ

  => Về cấu tạo

  – Thành ngữ: Là một cụm từ.

  – Tục ngữ: Câu nói dân gian dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hoàn chỉnh.

  => Về nội dung – Ý nghĩa

  – Tục ngữ: Thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội), được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày.

  – Thành ngữ: Một kinh nghiệm sống, một bài học luận lý hoặc một sự phê phán.

  =>Về giá trị sử dụng

  – Tục ngữ: Người đọc nói riêng một câu, dùng độc lập

  – Thành ngữ: Chan xen vào câu nói người đọc.

  => Ví dụ

  Tục ngữ: 

  – Tấc đất tấc vàng

  – Không thầy đố mày làm nên

  – Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp

  Thành ngữ:

  – Một nắng hai sương

  – Chân cứng đá mềm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )