so sánh truyện ngụ ngôn với truyện cười ,tóm tắt tóm tắt nội dung ý nghĩa của truyện ngụ ngôn và truyện cười ai làm đúng mình cho hay nhất

Question

so sánh truyện ngụ ngôn với truyện cười ,tóm tắt tóm tắt nội dung ý nghĩa của truyện ngụ ngôn và truyện cười ai làm đúng mình cho hay nhất

in progress 0
Trung Dũng 6 months 2021-07-09T15:35:07+00:00 2 Answers 743 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T15:36:38+00:00

  Truyện ngụ ngôn và truyện cười

   Giống nhau:

  Truyện ngụ ngôn thường chế giễu, phê phán những hành động, cách ứng xử trái với điều truyện muốn răn dạy người ta. Vì thế truyện ngụ ngôn cũng như truyện cười, cũng gây cười.

  –  Khác nhau:

  Mục đích của truyện cười là gây cười để mua vui hoặc phê phán, châm biếm những sự việc, hiện tượng đáng cười. Còn mục đích của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy người ta một bài học nào đó trong cuộc sống.

  Tóm tắt

  Truyện ngụ ngôn

   Truyện ngụ ngôn:  để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người bài học nào đó trong cuộc sống.

  Truyện cười

  Truyện cười: Loại truyện nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.

  0
  2021-07-09T15:36:58+00:00

  +Khác nhau:

  – Truyện Ngụ ngôn: Mang ý nghĩa khuyên nhủ, răn dạy hoặc nêu lên bài học trong cuộc sống.

  -Truyện cười: Thường mang ý nghĩa cho vui hoặc cười để chế giếu, phê phán những thói quen, tật xấu trong cuộc đời.

  + Giống nhau:

  – Hai loại truyện này thật gần gũi với con người và cuộc sống bính thường và đều được truyền miệng trong dân gian qua nhiều đời.

  +Nội dung: 

  -Truyện ngụ ngôn: Mục đích huyên nhủ, răn dạy 1 bài học nào đó trong cuộc sống

  -Truyện cười: hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm mục đích tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán thói hư tật xấu trong xã hội.

  Về sự so sánh và nội dung của hai loại truyện này tương đương giống nhau nhé

  Bạn nào kêu mk chép mạng thì cho mk xin link nhé

  Cho mk ctlhn cho nhóm nhé

  Cảm ơn chủ tus trước nè

  @ No copy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )