So sánh sự khác và giống của sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính ở đọng vật

Question

So sánh sự khác và giống của sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính ở đọng vật

in progress 0
Thu Thảo 12 months 2021-02-20T16:07:28+00:00 3 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-20T16:09:19+00:00

  Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bố mẹ. Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.

  Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao tử đực và cái  thành hợp tử khởi đầu cá thế mới.Sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai.

  Trong sinh sản hữu tính ở giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Đó là cơ sở quan trọng để tạo ra sự đa dạng di truyền.Trong sinh sản hữu tính ở giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống mẹ. Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.

   

  0
  2021-02-20T16:09:28+00:00

  Giống: Đều là hình thức sinh sản giúp sinh vật duy trì nòi giống.

  Khác:

  – Loài sinh sản hữu tính có quá trình giảm phân tạo giao tử, loài sinh sản vô tính không có quá trình này.

  – Loài sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Loài sinh sản vô tính con non tạo thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ.

  – Sinh sản hữu tính: cơ chế thực hiện nhờ giảm phân và thụ tinh. Sinh sản vô tính cơ chế thực hiện nhờ nguyên phân.

  – Sinh sản hữu tính: Có ở những loài động vật bậc cao. Sinh sản vô tính: chỉ có ở động vật bậc thấp 

  0
  2021-02-20T16:09:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )