so sánh sự khác nhau giữa trợ từ ,thán từ,tình thái từ

Question

so sánh sự khác nhau giữa trợ từ ,thán từ,tình thái từ

in progress 0
Thái Dương 1 year 2021-08-15T01:37:44+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T01:38:54+00:00

  Sự khác nhau giữa trợ từ, thán từ, tình thái từ là:

  – Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một số từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.

  – Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc để gọi đáp. 

  – Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.

  Xin câu trả lời hay nhất và 5* ạ!

  0
  2021-08-15T01:39:16+00:00

  *Trợ từ :là những từ đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hay biểu thị thái độ đánh giá sự vật , sự việc
  1 số trợ từ : Những, chính , đích , ngay …

  *Thán từ:từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc ( a, ái, ơ, ôi, ô hay, than ôi, trời ơi, …) hoặc dùng để gọi đáp ( này , ơi , vâng , dạ ,..)

  *Tình thái từ :
  là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.
  + Tình thái từ gồm một số loại đáng chú ý như sau:
  + Tình thái từ nghi vấn: à, ư, hả, hử, chứ, chăng, nhỉ, hở, cơ, nhé, .
  +  Tình thái từ cầu khiến: đi, nào, với, đi thôi, nhé, .
  +  Tình thái từ cảm thán: thay, sao, thật.
  +  Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm: ạ, nhé, cơ, mà, dạ, vâng, .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )