So sánh quyền khiếu nại và quyền tố cáo? mình cần gấp ạ

Question

So sánh quyền khiếu nại và quyền tố cáo?
mình cần gấp ạ

in progress 0
Gerda 8 months 2021-01-30T10:28:41+00:00 3 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-30T10:30:34+00:00

  Về đối tượng: đối tượng bị khiếu nại gồm quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, còn đối tượng của tố cáo rộng hơn, bao gồm mọi hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi …

  0
  2021-01-30T10:30:35+00:00

  Giống : có 2 hình thức để khiếu nại và tố cáo là khiếu nại hoặc tố cáo trực tiếp hoặc làm thư khiếu nại,tố cáo gởi đến các cơ quan thẩm quyền .

  Khác :

  Khiếu nại:

  – Mục đích : của khiếu nại là khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.

  – Đối tượng : là những người bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại về lợi ích cá nhân.

  Tố cáo

  – Mục đích :  là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  – đối tượng : là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

                            

                          Sorry bn nha, mik chỉ nhớ z thôi

  0
  2021-01-30T10:30:46+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo so sánh quyền khiếu nại và tố cáo các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )