So sánh người lính trong đồng chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính

Question

So sánh người lính trong đồng chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính

in progress 0
Nick 2 months 2021-07-23T04:39:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:41:12+00:00

  Khác nhau:

  Người lính trong bài thơ :

  a) đồng chí:

  – Đều xuất thân từ tầng lớp nông dân.

  – Cung chung nhiệm vụ, lí tưởng chiến đấu.

  – Cùng chung khó khắn, thiếu thốn.

  → từ chỗ xa lạ → thân quen →tri kỉ → đồng chí

  +) Là cơ sở vũng chắc cho tình cảm thiêng liêng tốt đẹp.

  b) Bài thơ về tiểu đội xe không kính:

  – có xuất thân từ tầng lớp tri thức.

  – Nhiêu khó khăn chiến đấu.

  – tư thế ung dung, lạc quan, yêu đời.

  → Sức mạnh kiên cường của người chiến sĩ → một dân tộc kiên cường bất khuất.

  Giống:

  – Đều viết về người lính trong thời kì chống giặc ngoại xâm cứu nước.

  – Đề cao tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

  – Lột tả những khó khăn, gian lao của ta trong hai thời kì chống Mỹ và Pháp.

  – đều chiến đấu vì tổ quốc, dân tộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )