So sánh khác nhau giữa bạch đằng Giang Phú của Nguyễn Sửu Và Bạch Đằng Giang Phú Của Trương Hán Siêu

Question

So sánh khác nhau giữa bạch đằng Giang Phú của Nguyễn Sửu Và Bạch Đằng Giang Phú Của Trương Hán Siêu

in progress 0
Thiên Hương 2 months 2021-07-31T15:39:26+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T15:40:57+00:00

  * Bạch Đằng Giang phú của Trương Hán Siêu là một kiệt tác trong văn chương cổ Việt Nam. Đây là áng văn chương tràn đầy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và hàm chứa những triết lý lịch sử sâu sắc. Bạch Đằng Giang phú là tác phẩm đỉnh cao của tài hoa viết phú.

  Với Bạch Đằng Giang phú, Trương Hán Siêu như đã làm sống mãi những trận đánh oai hùng trong lịch sử dân tộc: Thuyền tàu muôn đội, tinh kỳ phấp phới – Hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói… ánh nhật nguyệt chừ phải mờ – Bầu trời đất chừ sắp đổi…

  Và, sau những mô tả chiến trận dữ dội, hào hùng, xúc cảm của Trương Hán Siêu trầm sâu, thấm thía: Đến nay nước sông tuy chảy hoài – Mà nhục quân thù khôn rửa nổi.

  Không có Bạch đằng Giang Phú của Nguyễn Sửu nên mình nêu mỗi Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )