So sánh kể chuyện đời thường với kể chuyện tưởng tượng

Question

So sánh kể chuyện đời thường với kể chuyện tưởng tượng

in progress 0
MichaelMet 6 months 2021-07-09T01:24:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T01:26:21+00:00

  -Kể chuyển đời thường là kể nhũng gì có thật, hàng ngày lập đi  lập lại,….

  -Kể chuyện tưởng tượng là kể thứ mà không có trong sách, vở, mạng,…

  0
  2021-07-09T01:26:41+00:00

  kể chuyện đời thường là thuật lại những sự việc mình đã thấy,đã tham gia theo trình tự ko gian hoặc thời gian còn kể chuyện tưởng tượng là mình phải tưởng tượng ra đề kể

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )