so sánh cụm từ ” ta vs ta” ở trong bài Qua Đèo Ngang với cụm từ ” ta vs ta” trong bài Bạn đến chơi nhà

Question

so sánh cụm từ ” ta vs ta” ở trong bài Qua Đèo Ngang với cụm từ ” ta vs ta” trong bài Bạn đến chơi nhà

in progress 0
Thu Thảo 3 months 2021-08-07T20:19:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:21:14+00:00

  ” ta với ta”  trong bài Qua đèo Ngang là chỉ Bà huyện Thanh Quan với bản thân Bà huyện Thanh Quan.

  ” ta với ta ” trong bài Bạn đến chơi nhà là chỉ Tác giả với người bạn của tác giả .

  0
  2021-08-07T20:21:57+00:00

  Cụm 1 : “ta vs ta” ở trong bài Qua Đèo Ngang ý nói mình nói với mình hay là tác giả nói với mình (1 người)

  Cụm 2 : “ta vs ta” trong bài Bạn đến chơi nhà ý nói tác giả và người bạn (2 người)

  Xin hay nhât !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )