So sánh câu cầu khiến với câu cảm thán ( về đặc điểm hình thức và chức năng) Đặt câu nghi vấn với các từ sau: sao, nào, gì, đâu, nay

Question

So sánh câu cầu khiến với câu cảm thán ( về đặc điểm hình thức và chức năng)
Đặt câu nghi vấn với các từ sau: sao, nào, gì, đâu, nay

in progress 0
Ngọc Diệp 3 months 2021-06-11T11:55:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-11T11:57:27+00:00

  * So sánh:

  – Về hình thức:

  + Câu cầu khiến: Có các từ cầu khiến như ” xin, đừng, chớ, hãy, nào…” Có thể kết thúc bằng dấu chấm than để nhấn mạnh và thường thì dùng dấu chấm câu.

  + Câu cảm thán: Có các từ cảm thán như ” Ôi, trời ơi, chao ôi, quá, lắm,…”. Thường đứng đầu câu hoặc cuối câu và thường kết thúc câu bằng dấu chấm than.

  – Về chức năng:
  + Câu cầu khiến: Mang tính chất điều khiển, ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên can,…

  + Câu cảm thán: Mang tính chất bộc lộ cảm xúc, trạng thái ( buồn, vui, khổ, sướng, bực tức….) của người nói đối với một sự vật, hay một hiện tượng nào đó.

  – Đặt câu nghi vấn:

  + Sao bạn chưa đi học thế ?

  + Nào đâu có phải như bạn nói ?

  + Gì nữa đây hả trời ?

  + Bài này có khó lắm đâu ?

  + Nay bạn bị làm sao thế ?

  0
  2021-06-11T11:57:39+00:00

  So sánh câu cầu khiến với câu cảm thán:

  – Câu cầu khiến:

  +) Đặc điểm hình thức: Có các từ cầu khiến( hãy, đừng, chớ,…) hay ngữ điệu cầu khiến

  +) Chức năng: dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,…

  – Câu cảm thán:

  +) Đặc điểm hình thức: có các từ cảm thán( ôi, than ôi, chao ơi(ôi), thay,…)

  +) Chức năng: dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói( người viết)

  Đặt câu nghi vấn với các từ:

  – Sao: Sao mà khóc?

  – Nào: Nào đâu tôi biết?

  – Gì: Đang làm gì thế?

  – Đâu: Ở đâu?

  – Nay: (Không là từ nghi vấn)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )