So sánh các dãy phân số sau: a) 1/2, -2/3,3/4,-4/5 b) 1/2,3/5,-4/3,-9/8 c) 3/2,3/4,4/5,-7/20 d) 1/2,-2/3,5/6,-7/18 giúp mik vs ak

Question

So sánh các dãy phân số sau:
a) 1/2, -2/3,3/4,-4/5
b) 1/2,3/5,-4/3,-9/8
c) 3/2,3/4,4/5,-7/20
d) 1/2,-2/3,5/6,-7/18
giúp mik vs ak

in progress 0
Calantha 9 months 2021-04-23T22:33:00+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T22:34:11+00:00

  Đáp án:

   a,1/2=30/60

  -2/3=-40/60

  3/4=45/60

  -4/5=-48/60

   => 3/4>1/2>-2/3>-4/5

  b,1/2=60/120

  3/5=72/120

  -4/3=-160/120

  -9/8=-135/120

  =>3/5>1/2>-9/8>-4/3

  c,3/2=30/20

  3/4=15/20

  4/5=16/20

  -7/20=-7/20

  =>3/2>4/5>3/4>-7/20

  d,1/2=9/18

  -2/3=-12/18

  5/6=15/18

  -7/18=-7/18

  =>5/6>1/2>-7/18>-2/3

  0
  2021-04-23T22:34:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cho mik xin 5 sao và CTLHN ạ

  so-sanh-cac-day-phan-so-sau-a-1-2-2-3-3-4-4-5-b-1-2-3-5-4-3-9-8-c-3-2-3-4-4-5-7-20-d-1-2-2-3-5-6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )