So sánh A=$\frac{54.107-53}{53.107+54}$ và B=$\frac{135.269-133}{134.269+135}$

Question

So sánh A=$\frac{54.107-53}{53.107+54}$ và B=$\frac{135.269-133}{134.269+135}$

in progress 0
Adela 1 tháng 2021-05-12T18:43:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  so-sanh-a-frac-54-107-53-53-107-54-va-b-frac-135-269-133-134-269-135

 2. Ta có : A = $\frac{54 . 107 – 53}{53.107 + 54}$ 

  A = $\frac{( 53 + 1 ) . 107 – 53}{53 . 107 + 54}$ 

  A = $\frac{53 . 107 + 107 – 53}{53 . 107 + 54}$ 

  A = $\frac{53 . 107 + 54}{53 . 107 + 54}$ 

  A = 1

  Lại có : B = $\frac{135 . 269 – 133}{134 . 269 + 135}$ 

  B = $\frac{( 134 + 1 ) . 269 – 133}{134 . 269 + 135}$ 

  B = $\frac{ 134 . 269 + 269 – 133}{134 . 269 + 135}$ 

  B = $\frac{134 . 269 + 136}{134 . 269 + 135}$ 

  B = $\frac{134 . 269 + 135 + 1}{134 . 269 + 135}$ 

  B = 1 + $\frac{1}{134 . 269 + 135}$ 

  Do 1 + $\frac{1}{134 . 269 + 135}$ > 1 ⇒ B > A

  Vậy , B > A

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )