so sánh a,5 mũ 23 và 6.5 mũ 22 b, 7.2 mũ 13 và 2 mũ 16 c, 5 mũ 36 và 11 mũ 24 d, 3 mũ 39 và 11 mũ 21 Làm 3 là đc vote 5s rồi nha mn!!!!

Question

so sánh
a,5 mũ 23 và 6.5 mũ 22
b, 7.2 mũ 13 và 2 mũ 16
c, 5 mũ 36 và 11 mũ 24
d, 3 mũ 39 và 11 mũ 21
Làm 3 là đc vote 5s rồi nha mn!!!!

in progress 0
Eirian 1 year 2020-10-19T00:00:27+00:00 2 Answers 106 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-10-19T00:02:04+00:00

  Đáp án:

   $Vì$ $bn$ $bảo$ $3$ $là$ $đc$ $rồi$ $nhé$

  Giải thích các bước giải:

   $a)$ $5^23 $ $< 6,5^22$

  $b)$ $7,2^13 $ $> 2^16$

  $c)$ $5^36 $ $<11^24$

  $Mong$ $đc$ $ctlhn$

  0
  2020-10-19T00:02:25+00:00

  a)5 mũ 23 =5.5 mũ 22 < 6.5 mũ 22.Vậy 5 mũ 23 <6.5 mũ 22

  b)7.2 mũ 13 <8.2 mũ 13 =2 mũ 3 .12 mũ 13 =2 mũ 16.Vậy 7.2 mũ 13 <2 mũ 16

  c)5 mũ 36 = 5 mũ 3.12 =125 mũ 12

    11 mũ 24 =11 mũ 2.12 = 121 mũ 12

  Vì 125 mũ 12 > 121 mũ 12 ⇒ 5 mũ 36 > 11 mũ 24

  d)3 mũ 39 < 3 mũ 40 = (3 mũ 4)mũ 10 = 81 mũ 10

   11 mũ 21 >11 mũ 20 =(11 mũ 2) mũ 10 = 121 mũ 10

  Vì 121 mũ 10 >81 mũ 10 nên 11 mũ 21> 3mux 39

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )