So sánh a, 3 mũ 20 và 27 mũ 4 b, 3 mũ 2 + 4 mũ 2 và ( 3 + 4 ) mũ 2 c, 100 mũ 2 + 30 mũ 2 và ( 100 + 30 ) mũ 2 d, 2 mũ 25 và 16 mũ 6

Question

So sánh
a, 3 mũ 20 và 27 mũ 4
b, 3 mũ 2 + 4 mũ 2 và ( 3 + 4 ) mũ 2
c, 100 mũ 2 + 30 mũ 2 và ( 100 + 30 ) mũ 2
d, 2 mũ 25 và 16 mũ 6

in progress 0
Tryphena 1 year 2020-10-23T07:11:35+00:00 1 Answers 108 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T07:12:42+00:00

  a) $3^{20}$ và $27^{4}$  

  +) $27^{4}$ = (3³)$^{4}$ = $3^{12}$   

  Vì $3^{20}$ > $3^{12}$ nên $3^{20}$ > $27^{4}$ 

  b) 3² + 4² và ( 3 + 4 )²

  +) 3² + 4² = 9 + 16 = 25 

  +) ( 3 + 4 )² = 7² = 49

  Vì 25 < 49 nên 3² + 4² < ( 3 + 4 )²

  c) 100² + 30² và ( 100 + 30 )²

  +) 100² + 30² = 10000 + 900 = 10900

  +) ( 100 + 30 )² = 130² = 16900

  Vì 10900 < 16900 nên 100² + 30² < ( 100 + 30 )²

  d) $2^{25}$ và $16^{6}$  

  +) $2^{25}$ = ($2^{5}$)$^{5}$ = $32^{5}$

  +) $16^{6}$ = $16^{5}$ × 16 

  VÌ  $32^{5}$ > $16^{5}$ × 16 nên $2^{25}$ > $16^{6}$   

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )