So sánh : A = 2009.2011 và B = $2010^{2}$

Question

So sánh : A = 2009.2011 và B = $2010^{2}$

in progress 0
Dâu 8 tháng 2020-10-17T15:55:24+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `A=2009.2011` và `B=2010^2`

  Ta có: `A=2009.(2010+1)`

  `A=2009.2010+2009`

  `B=2010^2 =2010.2010=(2009+1).2010`

  `B=2009.2010+2010`

  Mà `2010>2009` nên A<B

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A = 2020.2011=4040099

  B=2010 MŨ 2 =4040100

  Vậy B > A nha bạn

Leave an answer

Browse
Browse