so sánh 3 mũ 55 vs 5 mũ 35

Question

so sánh 3 mũ 55 vs 5 mũ 35

in progress 0
Acacia 8 tháng 2020-10-17T21:13:02+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  $3^{55}$ và $5^{35}$

  Ta có $3^{55}$= $(3^{11})^{5}$= $177147^{5}$

            $5^{35}$=$(5^{7})^{5}$=$78125^{5}$

  Vì $177147^{5}$>$78125^{5}$

  ⇒$3^{55}$>$5^{35}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )