So sánh 2019/2001 và 2017/2003

Question

So sánh 2019/2001 và 2017/2003

in progress 0
Calantha 9 months 2020-10-30T09:23:44+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T09:25:19+00:00

  Ta có: `2019/2001>2019/2003>2017/2003`

  Vậy `2019/2001>2017/2003`

  0
  2020-10-30T09:25:21+00:00

  Ta có: `2019 > 2017`; `2001 < 2003`

  `→ 2019/2001 > 2017/2003`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )