so sánh 2 câu tục ngữ sau ko thầy đố mày làm nên học thầy ko tày học bn theo em những điều khuyên răn trên trong 2 câu tục ngữ trên mẫu thuẫn với n

Question

so sánh 2 câu tục ngữ sau
ko thầy đố mày làm nên
học thầy ko tày học bn
theo em những điều khuyên răn trên trong 2 câu tục ngữ trên mẫu thuẫn với nhau hay bổ sung cho nhau? vì sao?

in progress 0
Acacia 8 months 2021-06-01T22:07:51+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-01T22:09:43+00:00

       $#chicong283k$

                         `-` Giống nhau :

              `+` Đều nói lên tầm quan trọng của việc học tập người khác ( bạn , thầy )

                           `-` Khác nhau :

              `+` Một câu khẳng định tầm quan trọng , giá trị của người thầy trong con đường học tập

             `+` Câu còn lại nói lên lợi ích , sự dễ dàng của việc học tập người bạn của chúng ta .

                                 `->` Câu văn trên liên tục khẳng định giá trị của 2 cá nhân giúp ta thành công trong học tập . Làm cho ta hiểu hơn về tầm quan trọng , ý nghĩa của cả hai người . 

                                  `=>` Không mâu thuẫn nhau mà còn bổ sung ý nghĩa cho nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )