So sánh 13 mũ 40 và 2 mũ 160

Question

So sánh
13 mũ 40 và 2 mũ 160

in progress 0
Vodka 1 year 2020-11-07T20:01:53+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T20:03:27+00:00

  Đáp án:$13^{40}>2^{160}$

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta co: $2^8$ =256

               $13^2$=169

  =>$256^{20}$>$169^{20}$

  => ${(2^8)}^{20}$>${(13^2)}^{20}$

  Hay $2^{160}>13^{40}$

  0
  2020-11-07T20:03:31+00:00

  ta có $2^{160}$ =$16^{40}$>$13^{40}$  

  =>$2^{160}$ >$13^{40}$  

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )