Số nghiệm của phương trình: căn 2.cos (x + pi/3) = 1 với 0 <= x <= 2pi là?

Question

Số nghiệm của phương trình: căn 2.cos (x + pi/3) = 1 với 0 <= x <= 2pi là?

in progress 0
1 year 2020-10-18T11:28:49+00:00 2 Answers 440 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:29:55+00:00

  >>Chúc bạn học tốt 

  so-nghiem-cua-phuong-trinh-can-2-cos-pi-3-1-voi-0-2pi-la

  0
  2020-10-18T11:30:07+00:00

  $\sqrt2\cos(x+\dfrac{\pi}{3})=1$

  $\Leftrightarrow \cos(x+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{\sqrt2}$

  $\Leftrightarrow x+\dfrac{\pi}{3}=\pm\dfrac{\pi}{4}+k2\pi$

  $\Leftrightarrow x=\dfrac{-\pi}{12}+k2\pi$ hoặc $x=\dfrac{-7\pi}{12}+k2\pi$

  $0\le x\le 2\pi\Rightarrow S=\{\dfrac{23\pi}{12}; \dfrac{17\pi}{12}\}$

  $\to 2$ nghiệm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )