Số lít nước mắm của một của hàng được chia đều cho các can 9 lít . Nếu chia số nước mắm đó vào các can 6 lít thì cần số can nhiều hơn số can 9l là 5 c

Question

Số lít nước mắm của một của hàng được chia đều cho các can 9 lít . Nếu chia số nước mắm đó vào các can 6 lít thì cần số can nhiều hơn số can 9l là 5 can . Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm ?

in progress 0
Huy Gia 10 months 2020-10-18T01:26:55+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T01:28:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   can 9l hơn can 6 l số l là

  9-6 = 3( l)

  5 can 6 l có số l nước mắm là

  5 x6 = 30 ( l)

  Có tất cả số can 9 l là

  30: 3 =10( can)

  cửa hàng có số l nước mắm là

  10×9=90 ( l)

  đáp số : 90 l

  ảo mong được hay nhất , cá 100% là đúng

  0
  2020-10-18T01:28:18+00:00

  Đáp án:cửa hàng có 90 lít nước mắm

   

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi can 9 lít hơn mỗi can 6 lít số nước mắm là:
                   9 – 6 = 3 (lít)

  5 can 6 lít có số lít nước mắm là:

                   5 x 6 = 30(lít)

  Số can 9 lít là:

               30 : 3 = 10(can)

  Số lít nước mắm của hàng đó có là:

                  10 x 9 = 90(lít)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )