số liền trước x+5 là bao nhiêu?

Question

số liền trước x+5 là bao nhiêu?

solved 0
Farah 8 tháng 2020-10-14T11:04:19+00:00 2 Answers 130 views 0

Answers ( )

  1. Số liền trước số ` x + 5 ` là: ` (x + 5) – 1 = x + 5 – 1 = x + 4 `

  2. Số liền trước `x+5` là :`x+5-1=x+4`

     

    Best answer

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )