– Số x là 111 trong cơ số; nhưng nó là 212 cơ số b-2. A trong cơ số 10 là gì?

Question

– Số x là 111 trong cơ số; nhưng nó là 212 cơ số b-2. A trong cơ số 10 là gì?

0
Sigridomena 1 year 2020-10-31T00:08:52+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )