Số hs khối 7, khối 6 lần lượt tỉ lệ với 12 và 5 . Tìm số hs mỗi khối biết rằng số hs khối 7 hơn 2 lần số hs khối 6 là 20 em

Question

Số hs khối 7, khối 6 lần lượt tỉ lệ với 12 và 5 . Tìm số hs mỗi khối biết rằng số hs khối 7 hơn 2 lần số hs khối 6 là 20 em

in progress 0
Philomena 2 years 2020-11-01T02:44:04+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T02:45:09+00:00

  Đáp án: Khối $6: 50$ học sinh

               Khối $7:120$ học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sinh khối $7,6$ lần lượt là $x,y, (x,y\in N)$

  Ta có số học sinh khối $7,6$ lần lượt tỉ lệ với $12$ và $5$

  $\to\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{5}$

  Lại có số học sinh khối $7$ hơn $2$ lần số học sinh khối $6$ là $20$ em.

  $\to x-2y=20$

  $\to\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{2y}{10}=\dfrac{x-2y}{12-10}=\dfrac{20}{2}=10$

  $\to x=12\cdot 10=120, y=5\cdot 10=50$

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )