sơ đồ tư duy văn học Việt nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19

Question

sơ đồ tư duy văn học Việt nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19

in progress 0
Sapo 6 months 2021-07-24T11:19:42+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T11:21:08+00:00

  Văn học Việt Nam→Văn học dân gian→Văn xuôi dân gian→Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, cười, sử thi

                                                                →Văn vần dân gian→Vè, ca dao-dân ca, câu đố,…

                                                                →Sân khấu dân gian→Tuồng-chèo (Cải lương, hát bộ ) múa rối

                                                                  

                               →Văn học viết→Văn học trung đại ( Từ X đến XIX)

                                                        →Văn học hiện đại→Giai đoạn trước CMT8→Văn học yêu nước

                                                                                                                                →Văn học lãng mạn

                                                                                                                                →Văn học hiện thực, phê phán

                                                                                       →Giai đoạn 1945-1975→Văn học miền Nam

                                                                                                                             →Văn học cách mạng (Bắc)

                                                                                       →Giai đoạn 1975 đến nay→Văn học Việt Nam

  0
  2021-07-24T11:21:25+00:00

   Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX :

  1. Văn học chữ Hán :

    – Xuất hiện sớm (trước thế kỉ thứ X)

    – Là những sáng tác bằng chữ Hán của người Việt.

    – Thể loại : chiếu, hịch, truyện truyền kì, kí sự, tiểu thuyết chương hồi…

  2. Văn học chữ Nôm :

    – Xuất hiện khoảng cuối thế kỉ XIII.

    – Sáng tác bằng chữ Nôm.

    – Thể loại : phú, văn tế, thơ Đường luật…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )