sid/not clean/his room/at 8 p.m last night =>……….. We/have/dinner/when tim arrived =>……… What/Jack/do/while/you/cook/dinner =>………..

Question

sid/not clean/his room/at 8 p.m last night
=>………..
We/have/dinner/when tim arrived
=>………
What/Jack/do/while/you/cook/dinner
=>………..

in progress 0
Gerda 2 years 2021-02-18T18:36:19+00:00 3 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T18:38:10+00:00

  Sid wasn’t clean his room at 8.00p.m last night.

  We were having dinner when tim arrived.

  What was jack doing while you were cooking dinner.

  0
  2021-02-18T18:38:16+00:00

  Sid was not cleaning his room at 8.pm last night.

  Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn vì có dấu hiệu: 8 p.m last night là 1 mốc thời gian cụ thể trong quá khứ)

  We were having dinner when Tim arrived.

  Cấu trúc: S + was/were + V-ing when S + V-ed (Một hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào)

  What was Jack doing while you were cooking dinner?

  S + was/were + V-ing + while + S + was/were + V-ing (2 hành động xảy ra đồng thời)

  0
  2021-02-18T18:38:23+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sid là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )