Sau phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và FexOy thì thu được 9,93 g chất rắn Y. cho toàn bộ Y tác dụng với naoh dư thấy có 336ml khí bay ra (đktc) v

Question

Sau phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và FexOy thì thu được 9,93 g chất rắn Y. cho toàn bộ Y tác dụng với naoh dư thấy có 336ml khí bay ra (đktc) và chất không tan Z.Để hòa tan 1/3 lượng chất Z cần 12,4ml dung dịch HNO3 65,3% khối lượng riêng (d=1,4g/ml) thấy có khí màu nâu bay ra
a,xác định công thức FexOy
b,tính % khối lượng của bột nhôm trong hỗn hợp ban đầu. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-12-09T09:24:04+00:00 2 Answers 154 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-12-09T09:26:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Y tác dụng với NaOH thu được khí

  → Sau phản ứng nhiệt nhôm, nhôm còn dư

  2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe

  Chất rắn Y gồm Al, Fe, Al2O3

  nH2 = 0,336:22,4=0,015mol

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 ↑

  0,01 ← 0,015

  Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

  NaOH dư nên chất rắn Z là Fe

  1/3 chất rắn Z:HNO3

  mddHNO3 = 12,4.1,4=17,36g

  mHNO3 = 17,36.65,3%=11,336g

  nHNO3 = 11,336:63=0,18mol

  Khí màu nâu là NO2

  Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

  0,03 ←0,18

  nFe trong Z = 0,03.3=0,09 mol

  mY = mAl2O3 + mAl + mFe

  →9,93=mAl2O3 + 0,01.27+0,09.56

  →mAl2O3 = 4,62

  →nAl2O3 =

  0
  2020-12-09T09:26:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phan ung nhiet nhom các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )