sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tô

Question

sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.
(THEO NGUYỄN PHAN HÁCH)
a)Gạch dưới các câu ghép trong đoạn văn trên, dùng gạch chéo phân cách các vế của mỗi câu ghép vừa xác định được.
b) Viết lại các câu ghép vừa tìm được ở phần a rồi xác định chủ ngữ vị ngữ của mỗi vế câu.
Gấp ạ nhanh nhất sẽ dc tlhn và 5 sao

in progress 0
Nick 2 months 2021-07-23T11:15:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T11:17:28+00:00

  a)`\text{ Các câu ghép trong đoạn văn trên:}`

  Sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rượi.

  => Có các câu ghép là: . Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi,/ lá úa vàng như cảnh mùa thu.

  Tôi dụi mắt,/ những sắc vàng động đậy.

  Những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng /và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó.

  b)

  Câu ghép số 1:- Rừng khộp/ hiện ra trước mắt chúng tôi/, lá/ úa vàng như cảnh mùa thu.

        CN1                       VN1                         CN2               VN2

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  2: – Tôi/ dụi mắt/, những sắc vàng/ động đậy.

     CN1  Vn1           CN2                     VN2

  ……………………………………………………………………………………….

  Câu 3: – Những chiếc chân vàng/ giẫm lên thảm lá vàng/ và/ sắc nắng/ cũng rực vàng trên lưng nó.

                CN1                                VN1                    QHT      CN2                  VN2

  `\text{cáo/Olympia}`

  Hok tốt!

  0
  2021-07-23T11:17:39+00:00

  a,    sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.

  b, Rừng khộp/ hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng /như cảnh mùa thu.

      Tôi /dụi mắt, những sắc vàng/ động đậy

       những chiếc chân vàng /giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng /cũng rực vàng trên lưng nó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )