Sắp xếp từ Hán Việt sau: a.) Tiếng chính trước, tiếng phụ sau b.)Tiếng phụ trước, tiếng chính sau Các từ: Thạch quyển, thủy quyển, như hà, ô nhiễm, cử

Question

Sắp xếp từ Hán Việt sau:
a.) Tiếng chính trước, tiếng phụ sau
b.)Tiếng phụ trước, tiếng chính sau
Các từ: Thạch quyển, thủy quyển, như hà, ô nhiễm, cửu long
GIÚP MÌNH NHA !

in progress 0
Kiệt Gia 8 tháng 2020-10-15T22:22:15+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

 1. The best of team – Sakura

  a) Tiếng chính trước,tiếng phụ sau : Thạch quyển  , thủy quyển 

  b) Tiếng phụ đứng trước ,tiếng chính sau : như hà ,  ô nhiễm , Cửu Long 

   Xin hay nhất do nhóm mới mất 50 đ

 2. `a)`Từ Hán Việt có tiếng chính đừng trước, tiếng phụ đừng sau là: thạch quyển, thủy quyển

  `b)`Từ Hán Việt có tiếng phụ đứng trước, tiếng chính đừng sau là: như hà, ô nhiễm, cửu long

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )