sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đay đẻ tạo thành 1 câu mới ;Mẹ là người em yêu quý nhất

Question

sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đay đẻ tạo thành 1 câu mới ;Mẹ là người em yêu quý nhất

in progress 0
Bình An 1 year 2021-09-03T04:36:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T04:38:08+00:00

    Người mà em yêu quý nhất là mẹ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )