Sáng tác một tác bài nay thơ nhằm khuyến khích mọi người đọc sao sách Lưu ấy chép mạng bằng báo cáo

Question

Sáng tác một tác bài nay thơ nhằm khuyến khích mọi người đọc sao sách
Lưu ấy chép mạng bằng báo cáo

in progress 0
Doris 2 tháng 2021-04-22T11:09:44+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

 1.      kiến thức thì vốn khô khan 

  đến lúc thi hỏi hoang mang đủ điều 

       muốn giỏi thì phải là liều 

  mua sách về đọc ít nhiều biết ngay 

        đọc sách không phải để hay 

  bổ sung kiến thức ngày ngày lớn khôn 

  ( mình làm hơi lủng củng 1 chút ,bạn tham khảo nha 

 2. Mặt trời lên cầm cuốn sách

  Làm sao mà trách được mỗi dòng thơ

      Cả trăm ước mơ, khát vọng

  Đều từ mỗi trang sách hay mà ra

      Bao nhiêu vần thơ, câu ca

  Tôi ngồi đọc sách, mà vui hẳn ra

      Đọc sách là việc có ích

  Bạn nào làm được, là thích hẳn nha

      Bạn ơi, bạn đọc sách đi

  Đọc rồi, nhớ mãi, về sau ghiền luôn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )