¿ sᴉɥʇ ǝʌlos noʎ uɐɔ {x}^{2} = 225 ¿ x puᴉɟ​

Question

¿ sᴉɥʇ ǝʌlos noʎ uɐɔ

 {x}^{2} = 225
¿ x puᴉɟ​

in progress 0
Thạch Thảo 6 months 2021-07-19T16:00:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T16:02:20+00:00

  yes, i can solve it.

  x = 15

  ☆o(^▽^)o☆

  Ta-Da

  0
  2021-07-19T16:02:30+00:00

  Answer: Final Answer  

  x=15,x=−15

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )