Ruta ra nhận xét (tại sao lại không nói thường mà lại nói quá)

Question

Ruta ra nhận xét (tại sao lại không nói thường mà lại nói quá)

in progress 0
Thạch Thảo 2 months 2021-08-01T03:05:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T03:06:45+00:00

  nói quá dùng để nhấn mạnh sự việc và nhằm tăng sức biểu cảm của câu hoặc đoạn văn

  0
  2021-08-01T03:07:11+00:00

  tại nói quá sẽ làm tăng tính hấp dẫn và làm hay câu thoại hơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )