Rút gọn hộ em với ????????????????????????????

Question

Rút gọn hộ em với ????????????????????????????
rut-gon-ho-em-voi

in progress 0
Vodka 1 year 2020-11-26T17:56:03+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T17:57:31+00:00

  `(3x+sqrt(9x) -3)/(2+sqrtx -2)`

  `=3(x+sqrtx -1)/sqrtx`

   

  0
  2020-11-26T17:57:50+00:00

  Đáp án: `3 + 3/(x + \sqrt{x} – 2)`

  Giải thích các bước giải:

  `ĐK: x ne 1; x ≥ 0`

  `PT`

  `= (3x + \sqrt{9x} – 3)/(x + \sqrt{x} – 2)`

  `= (3(x + \sqrt{x} – 2 + 1))/(x + \sqrt{x} – 2)`  

  `= (3(x + \sqrt{x} – 2) + 3)/(x + \sqrt{x} – 2)`

  `= (3(x + \sqrt{x} – 2))/(x + \sqrt{x} – 2) + 3/(x + \sqrt{x} – 2)`

  `= 3 + 3/(x + \sqrt{x} – 2)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )