rút gọn giúp mình câu này $\frac{1}{3-√5}$-$\frac{1}{√5+1}$

Question

rút gọn giúp mình câu này
$\frac{1}{3-√5}$-$\frac{1}{√5+1}$

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-10-22T15:01:59+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T15:03:30+00:00

  Đáp án:

   Trình bày trong hình

   

  rut-gon-giup-minh-cau-nay-frac-1-3-5-frac-1-5-1

  0
  2020-10-22T15:03:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `\frac{1}{3-\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}+1}`

  `=\frac{3+\sqrt{5}}{4}-\frac{\sqrt{5}-1}{4}`

  `=\frac{3+\sqrt{5}-\sqrt{5}+1}{4}`

  `=\frac{4}{4}=1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )