Rút gọn chi tiết giúp em với

Question

Rút gọn chi tiết giúp em với
rut-gon-chi-tiet-giup-em-voi

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-22T00:08:51+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T00:09:58+00:00

  Đáp án:

  Tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

   

  rut-gon-chi-tiet-giup-em-voi

  0
  2020-10-22T00:10:15+00:00

  $(1+\frac{x+\sqrt[]{x}}{\sqrt[]{x}+1}).(1-\frac{x-\sqrt[]{x}}{\sqrt[]{x}-1})$

  = $(1+\frac{\sqrt[]{x}(\sqrt[]{x}+1)}{(\sqrt[]{x}+1)}).(1-\frac{\sqrt[]{x}(\sqrt[]{x}-1)}{(\sqrt[]{x}-1)})$

  =$(1+\sqrt[]{x}).(1-\sqrt[]{x})$

  =$1^2-(\sqrt[]{x})^2=1-x$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )