Rút gọn câu b Dfhgxfghvfg

Question

Rút gọn câu b
Dfhgxfghvfg
rut-gon-cau-b-dfhgfghvfg

in progress 0
Vodka 11 months 2020-10-23T09:15:23+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T09:17:16+00:00

  Đáp án:

    `B=sqrt14`

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}B = \sqrt{4 + \sqrt7} + \sqrt{4 – \sqrt7}\\ \Rightarrow\sqrt2 B = \sqrt{8 + 2\sqrt7} + \sqrt{8 – 2\sqrt7}\\ \Rightarrow\sqrt2 B = \sqrt{(\sqrt7 + 1)^2} + \sqrt{(\sqrt7 – 1)^2}\\ \Rightarrow\sqrt2 B = \sqrt7 + 1 + \sqrt7 – 1\\ \Rightarrow\sqrt2 B = 2\sqrt7\\ \Rightarrow B = \dfrac{2\sqrt7}{\sqrt2} = \sqrt{14}\end{array}$

  0
  2020-10-23T09:17:16+00:00

  Đáp án:

  $B = \sqrt{14}$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}B = \sqrt{4 + \sqrt7} + \sqrt{4 – \sqrt7}\\ \to B\sqrt2 = \sqrt{8 + 2\sqrt7} + \sqrt{8 – 2\sqrt7}\\ \to B\sqrt2 = \sqrt{(\sqrt7 + 1)^2} + \sqrt{(\sqrt7 – 1)^2}\\ \to B\sqrt2 = \sqrt7 + 1 + \sqrt7 – 1\\ \to B\sqrt2 = 2\sqrt7\\ \to B = \dfrac{2\sqrt7}{\sqrt2} = \sqrt{14}\end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )