Rút gọn biểu thức sau: P = ( √a/2 – 1/2√a)² × (√a – 1/√a + 1 – √a + 1/√a – 1) với a > 0 và a khác 1. Nhớ làm rõ từng bước giải nha!

Question

Rút gọn biểu thức sau: P = ( √a/2 – 1/2√a)² × (√a – 1/√a + 1 – √a + 1/√a – 1) với a > 0 và a khác 1.
Nhớ làm rõ từng bước giải nha!

in progress 0
King 1 year 2020-10-31T01:21:19+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:23:13+00:00

  Đáp án:

  \( – \dfrac{{a – 1}}{{\sqrt a }}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  P = {\left( {\dfrac{{\sqrt a }}{2} – \dfrac{1}{{2\sqrt a }}} \right)^2}.\left( {\dfrac{{\sqrt a  – 1}}{{\sqrt a  + 1}} – \dfrac{{\sqrt a  + 1}}{{\sqrt a  – 1}}} \right)\\
   = {\left( {\dfrac{{a – 1}}{{2\sqrt a }}} \right)^2}.\left[ {\dfrac{{a – 2\sqrt a  + 1 – a – 2\sqrt a  – 1}}{{\left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {\sqrt a  – 1} \right)}}} \right]\\
   = \dfrac{{{{\left( {a – 1} \right)}^2}}}{{4a}}.\dfrac{{\left( { – 4\sqrt a } \right)}}{{a – 1}}\\
   = \dfrac{{ – \left( {a – 1} \right)}}{{\sqrt a }} =  – \dfrac{{a – 1}}{{\sqrt a }}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )