rút gọn biểu thức bằng cách phân tích đa thức thành nhân tử : 4(x+1)^4+(2x-1)^2-8(x-1)(x+1)

Question

rút gọn biểu thức bằng cách phân tích đa thức thành nhân tử : 4(x+1)^4+(2x-1)^2-8(x-1)(x+1)
rut-gon-bieu-thuc-bang-cach-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-4-1-4-2-1-2-8-1-1

0
Neala 1 year 2020-10-31T04:02:57+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )