Rút gọn biểu thức bài toán

Question

Rút gọn biểu thức bài toán
rut-gon-bieu-thuc-bai-toan

in progress 0
Dâu 1 year 2020-10-31T15:22:27+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:23:49+00:00

  Đáp án:

  \(\dfrac{{1 – \sqrt x }}{{\sqrt x }}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  DK:x > 0;x \ne 1\\
  \left[ {\dfrac{1}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}} – \dfrac{1}{{\sqrt x  – 1}}} \right].\dfrac{{x – 2\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 1}}\\
   = \left[ {\dfrac{{1 – \sqrt x }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}} \right].\dfrac{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}{{\sqrt x  – 1}}\\
   = \dfrac{{1 – \sqrt x }}{{\sqrt x }}
  \end{array}\)

  ( Biểu thức \({x.2\sqrt x  + 1}\) t sửa thành \({x – 2\sqrt x  + 1}\) mới rút gọn được biểu thức nhé )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )