rút gọn biểu thức 3 mũ n+1 = 3 mũ n+2 – 3 mũ n

Question

rút gọn biểu thức 3 mũ n+1 = 3 mũ n+2 – 3 mũ n

in progress 0
Sapo 9 months 2021-04-23T12:48:24+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T12:49:24+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\rm 3^{n+1} + 3^{n+2} – 3^n \\ = 3^n . 3 + 3^n . 3^2 – 3^n \\ = 3^n . ( 3 + 3^2 – 1 ) \\ = 3^n . 11$

  0
  2021-04-23T12:49:25+00:00

  *Lời giải :

  `3^{n + 1} + 3^{n + 2} – 3^n`

  `= 3^n . 3 + 3^n . 9 – 3^n`

  `= 3^n . (3 + 9 – 1)`

  `= 3^n . 11`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )