Rút gọn biểu thức`(x+1)^2−2(x+1)(3−2x)+(2x−3)^2`

Question

Rút gọn biểu thức`(x+1)^2−2(x+1)(3−2x)+(2x−3)^2`

in progress 0
Gerda 12 months 2020-11-08T00:10:32+00:00 3 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-08T00:12:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (x + 1)² – 2(x + 1)(3 – 2x) + (2x – 3)²

  = (x +1)² – 2(x +1)(3 – 2x)+ (3 – 2x)²

  = [(x + 1) – (3 – 2x)]² 

  = (x + 1 – 3 + 2x )² 

  = (3x – 2)²

  Áp dụng hằng đẳng thức :

  A² – 2AB + B² = (A – B)²

  0
  2020-11-08T00:12:30+00:00

  Lời giải:

  `(x+1)^2−2(x+1)(3−2x)+(2x−3)^2`

  `=(x+1)^2−2(x+1)(3−2x)+(3−2x)^2`

  `=[(x+1)−(3−2x)]^2`

  `=(x+1−3+2x)^2`

  `=(3x−2)^2`

   

  0
  2020-11-08T00:12:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập toán cao cấp b1 có lời giải các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )