Rút gọn B = (1- 1/2).(1-1/3).(1-1/4)…(1-1/20) Giải hộ mình bài này !!!

Question

Rút gọn B = (1- 1/2).(1-1/3).(1-1/4)…(1-1/20)
Giải hộ mình bài này !!!
rut-gon-b-1-1-2-1-1-3-1-1-4-1-1-20-giai-ho-minh-bai-nay

in progress 0
RobertKer 10 months 2021-04-20T11:35:47+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T11:37:01+00:00

  Đáp án:

   B=1/20

  Giải thích các bước giải:

   B=(1-1/2).(1-1/3).(1-1/4)….(1-1/20)

     =1/2.2/3.3/4.4/5…….19/20

     =1/20(Vì tử của phân số trước rút gọn cho mẫu của phân số sau nên kq cuối cùng ra như vây)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

  Đánh giá 5 sao và ctlhn nhé

  0
  2021-04-20T11:37:37+00:00

  `(1-1/2).(1-1/3).(1-1/4)…(1-1/20)`

  `=1/2*2/3*3/4*…*19/20`

  `=(1.2.3….19)/(2.3.4….20)`

  `=(1.cancel(2).cancel(3)….cancel(19))/(cancel(2).cancel(3).cancel(4)….20)`

  `=1/20`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )